اقلیم معتدل و مرطوب

دانلود پاورپوینت اقلیم معتدل و مرطوب

دانلود پاورپوینت اقلیم معتدل و مرطوب سواحل دریای خزر با آب و هوای معتدل و بارندگی فراوان از جمله مناطق معتدل محسوب می شود. این منطقه که به رطوبت نواری بین رشته کوه های البرز و دریای خزر محصور شده، از جلگه های پستی تشکیل شده است که هر چه به طرف شرق پیشروی می […]