امولسیفایر

دانلود مقاله امولسیفایرها به عنوان کاهش دهنده چربی در مواد غذایی

دانلود مقاله امولسیفایرها به عنوان کاهش دهنده چربی در مواد غذایی امولسیون شامل یک سیستم ناهمگن است که متشکل از دو مایع غیر قابل اختلاط است که یکی از این مایعات در دیگری بصورت قطه هایی با قطر بالاتر از ۰/۱ میکرومتر پراکنده شده است. امولسیفایرها لایه نازک یا پهنی بر روی سطح ایجاد می […]