اکوتوریسم

دانلود مقاله بررسی و تحلیل پتانسیل های ایجاد هتل های سبز در مشهد

دانلود مقاله بررسی و تحلیل پتانسیل های ایجاد هتل های سبز در مشهد گردشگری یکی از فعالیت های روبه رشد در سراسر جهان است، به دنبال توجهات جهانی به مقوله محیط زیست در دهه های گذشته و ارزش یافتن پارادایم گردشگری پایدار و پدید آمدن مفاهیمی چون اکوتوریسم، گردشگری سبز یا مسئولانه، به عنوان مکانیسم […]

دانلود تحقیق در مورد اکوتوریسم استان گلستان و جزیره آشوراده

دانلود تحقیق در مورد اکوتوریسم استان گلستان و جزیره آشوراده دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه ­ی جهان از ویژگی­ های بارزی برخوردار است که در واقع بهترین شرایط را برای استقرار زیستگاه­ های عمده و نمونه را به وجود آورده است. ورود رودهای پر آب و شیرین از جمله ولگا و اورال آن را […]

دانلود تحقیق درباره گردشگری و اکوتوریسم

دانلود تحقیق درباره گردشگری و اکوتوریسم امروزه گردشگری فرهنگی بسیار رونق یافته است. گردشگری فرهنگی مرتبط با میراث فرهنگی است و بعد تاریخی یک جامعه را در بر می­گیرد. همچنین بیانگر فرهنگ جاری جامعه است. در این نوع گردشگری، گردشگر به جست و جو، فراگیری و تجربه درباره فرهنگ حال و گذشته جامعه خود یا […]