بحران مالی

دانلود مقاله بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشارکت هیات مدیره در سهام، انگیزه بالایی برای رسیدن به سطح دلخواهی از منافع شخصی با دیگر سهامداران را بوجود می آورد. همین امر ارزش سهام را به حداکثر می رساند. جنسن (۱۹۹۳) بیان کرد افزایش […]