برنامه ریزی خطی

دانلود مقاله بکارگیری پخش توان بهینه در سیستم های قدرت انرژی الکتریکی با کمک الگوریتم دو گان برنامه ریزی خطی با حد فوقانی

دانلود مقاله بکارگیری پخش توان بهینه در سیستم های قدرت انرژی الکتریکی با کمک الگوریتم دو گان برنامه ریزی خطی با حد فوقانی یکی از پرکاربردترین و مهمترین مسائل در صنعت و در زمینه کنترل، بهینه سازی اقتصادی می باشد. از آنجا که انرژی الکتریکی اساسی ترین وسیله چرخش کارخانجات صنعتی و بهتر بگوییم صنعت […]

دانلود مقاله مروری بر مقالات منتشره درباره روشهای مختلف حل پخش بار بهینه تا سال ۲۰۰۵ (قسمت اول : روشهای برنامه ریزی خطی و غیر خطی)

دانلود مقاله مروری بر مقالات منتشره درباره روشهای مختلف حل پخش بار بهینه تا سال ۲۰۰۵ (قسمت اول : روشهای برنامه ریزی خطی و غیر خطی) کاربرد روش های بهینه سازی از جمله پخش بار بهینه در طراحی ساخت و بهره برداری سیستم های قدرت یک زمینه فعال تحقیقاتی در دهه های اخیر بوده است. […]