برنامه ریزی غیر خطی

دانلود مقاله مروری بر مقالات منتشره درباره روشهای مختلف حل پخش بار بهینه تا سال ۲۰۰۵ (قسمت اول : روشهای برنامه ریزی خطی و غیر خطی)

دانلود مقاله مروری بر مقالات منتشره درباره روشهای مختلف حل پخش بار بهینه تا سال ۲۰۰۵ (قسمت اول : روشهای برنامه ریزی خطی و غیر خطی) کاربرد روش های بهینه سازی از جمله پخش بار بهینه در طراحی ساخت و بهره برداری سیستم های قدرت یک زمینه فعال تحقیقاتی در دهه های اخیر بوده است. […]