برنامه مهندسی عمران

دانلود چک لیست ها و فرم های مورد نیاز کارگاه ساختمانی بصورت اکسل

دانلود چک لیست ها و فرم های مورد نیاز کارگاه ساختمانی بصورت اکسل برای اداره بهتر یک کارگاه ساختمانی و پروژه عمرانی، نیاز به فرم های استاندارد و چک لیست ها و پرمیت های کارگاهی دارید. مجموعه حاضر که تحت فرمت اکسل می باشد، شما را در این کار یاری می کند. این فایل دارای […]

دانلود برنامه اکسل محاسبه وزن میلگرد طولی و عرضی فونداسیون

دانلود برنامه اکسل محاسبه وزن میلگرد طولی و عرضی فونداسیون میلگردهای طولی همان‌طور که از نام آن‌ها مشخص است، میلگردهای هستند که در طول محور اجرا می‌شوند. این میلگردها معمولاً در دو ردیف بالا و پایین کار گذاشته می‌شوند. اگر بخواهیم وزن میلگردهای طولی فونداسیون را محاسبه کنیم ابتدا باید طول یک میلگرد در محوری […]

دانلود برنامه اکسل فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۸ بهمراه متره و برآورد – صورت وضعیت – لیستوفر

دانلود برنامه اکسل فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۸ بهمراه متره و برآورد – صورت وضعیت – لیستوفر متره و برآورد (Quantity surveying and estimating) در مهندسی عمران به فرایند اندازه‌گیری مقدار مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح به کار رفته در یک پروژه اجرا شده گفته می‌شود. این اندازه‌گیری‌ها و […]

دانلود برنامه اکسل فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۷ بهمراه متره و برآورد – صورت وضعیت – لیستوفر

دانلود برنامه اکسل فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۷ بهمراه متره و برآورد – صورت وضعیت – لیستوفر متره و برآورد (Quantity surveying and estimating) در مهندسی عمران به فرایند اندازه‌گیری مقدار مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح به کار رفته در یک پروژه اجرا شده گفته می‌شود. این اندازه‌گیری‌ها و […]

دانلود برنامه اکسل محاسبه حجم بتن فونداسیون – راه پله – تیر – ستون و سقف تیرچه بلوک

دانلود برنامه اکسل محاسبه حجم بتن فونداسیون – راه پله – تیر – ستون و سقف تیرچه بلوک در هنگام برنامه ریزی ساخت یک خانه، باید از طریق تمام نکات اصلی فکر کنید و محاسبات لازم را انجام دهید. قبل از انجام کار بر روی نشان خود، باید هزینه های لازم را محاسبه کنید. یکی […]