بلدرچین

دانلود طرح پرورش بلدرچین

دانلود طرح پرورش بلدرچین بلدرچین در قرن یازدهم میلادی در ژاپن و یا چین اهلی شده است. در ژاپن از سال ۱۹۱۰ میلادی به بعد برای استفاده از تخم و گوشت به طرز وسیعی پرورش و از راه اصلاح نژاد گله های گوشتی و تخمی بدست آمده است. امروز نیز در ژاپن مصرف آن بسیار […]