بلورشناسی

دانلود پاورپوینت بلورشناسی

دانلود پاورپوینت بلورشناسی طرح و اهداف پاورپوینت بلورشناسی : با توجه به اینکه کانی ها حالت بلورین دارند برای شناخت آنها ، مطالعه ساختمان بلورین آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه در دو بخش مطالعه هندسه ی بلورها و شناخت ویژگیهای نوری آنها صورت می پذیرد. در بلورشناسی هندسی ضمن آشنائی با بلورها، […]