بهینه‌سازی

دانلود مقاله روش ترکیبی هوشمند جدید برای عیب‌یابی یاتاقان بر پایه بهبود روش انتخاب ویژگی ارزیابی جبران فاصله و ماشین بردار پشتیبان

دانلود مقاله روش ترکیبی هوشمند جدید برای عیب‌یابی یاتاقان بر پایه بهبود روش انتخاب ویژگی ارزیابی جبران فاصله و ماشین بردار پشتیبان در این مقاله، یک روش جدید برای عیب‌یابی یاتاقان‌ها در سرعت دورانی‌های مختلف ارایه شده است. سیگنال‌های ارتعاشی در چهار حالت سالم، رینگ داخلی معیوب، رینگ خارجی معیوب و المان ساچمه معیوب جمع‌آوری […]

دانلود مقاله افزایش راندمان فرآیند FCC با بهینه‌سازی سیستم تزریق خوراک

دانلود مقاله افزایش راندمان فرآیند FCC با بهینه‌سازی سیستم تزریق خوراک تبدیل توده مایع به قطرات پاششی و یا ذرات بسیار کوچک در محیط گازی شکل، یکی از مهمترین فرآیندهای صنعتی است که به آن اتمایزیشن گفته می‌شود. موضوع اتمایزیشن اهمیت خاصی در صنایع مختلف دارد و حدوده وسیعی از کاربردها را در بر می‌گیرد. […]

دانلود مقاله بهینه‌سازی بازگشت فنری در فرآیند خمکاری ورق آلومینیومی A1050-H14 با ترکیب روش المان محدود و الگوریتم ژنتیک چندهدفه

دانلود مقاله بهینه‌سازی بازگشت فنری در فرآیند خمکاری ورق آلومینیومی A1050-H14 با ترکیب روش المان محدود و الگوریتم ژنتیک چندهدفه در فرآیندهای شکل‌دهی قطعات ورقی، یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها، برگشت کشسان ورق بعد از برداشتن نیرو است که معمولاً منجر به پدیده بازگشت فنری می‌شود. در صورت کنترل‌نشدن این پارامتر، تولید محصولات دقیق امکان‌پذیر نخواهد […]

دانلود مقاله بهینه‌سازی چندموضوعی چندهدفه پیکربندی کپسول بازگشتی از نوع اورایون

دانلود مقاله بهینه‌سازی چندموضوعی چندهدفه پیکربندی کپسول بازگشتی از نوع اورایون در این پژوهش، بهینه‌سازی چندموضوعی پیکربندی کپسول بازگشتی با درنظرگرفتن ملاحظات آیروترمودینامیک، مسیر، پایداری و هندسه ارایه شده است. روش اتخاذشده بر مبنای تجزیه مساله اصلی به روال‌های موضوعی است که تجزیه و تحلیل جداگانه‌ای را برای هر یک از موضوعات انجام می‌دهد. پژوهش […]

دانلود مقاله کنترل مد لغزشی فراپیچشی مرتبه بالای تطبیقی بهینه یک ربات اسکلت خارجی پایین‌تنه

دانلود مقاله کنترل مد لغزشی فراپیچشی مرتبه بالای تطبیقی بهینه یک ربات اسکلت خارجی پایین‌تنه اغتشاشات خارجی و نامعینی‌های داخلی با دامنه نامعلوم و همچنین وجود اتصال بین بدن انسان و ربات از مشکلات عمده در کنترل و پایداری ربات‌های اسکلت خارجی است. کنترل‌کننده مد لغزشی، یک روش مقاوم برای مقابله با اغتشاشات و نامعینی‌ها […]