بهینه سازی هوشمند

دانلود مقاله معرفی روش های اصلاح شده در بهینه سازی کولونی مورچه ها و پیشنهاد یک local optimization

دانلود مقاله معرفی روش های اصلاح شده در بهینه سازی کولونی مورچه ها و پیشنهاد یک local optimization در این مقاله مسئله TSP به عنوان یک مسئله بهینه سازی که با روش های کلاسیک قابل حل نیست معرفی شده و از میان روش های متفاوت بهینه سازی هوشمند، بهینه سازی کولونی مورچه ها که نسبت […]