بوشینگ سرامیکی

دانلود مقاله بررسی استفاده از بوشینگ های سیلیکونی به جای بوشینگ های سرامیکی در ترانسفورماتورهای توزیع

دانلود مقاله بررسی استفاده از بوشینگ های سیلیکونی به جای بوشینگ های سرامیکی در ترانسفورماتورهای توزیع چکیده مقاله: در این مقاله، بحث معایب و مزایای استفاده از بوشینگ های سیلیکونی به جای بوشینگهای سرامیکی درترانسفورماتورهای توزیع بادر نظر گرفتن جنبه های اقتصادی و زیست محیطی آن مورد توجه قرار گرفته است و در نهایت با […]