بیومتریک

دانلود مقاله مروری بر کاربرد شبکه های عصبی در بیومتریک

دانلود مقاله مروری بر کاربرد شبکه های عصبی در بیومتریک در این مقاله ابتدا به تعریف بیومتریک و طریقه عملکرد آن می پردازیم و با معرفی انواع روش های بیومتریک و کاربردهای آن ها سیستم های تشخیص هویت و تایید هویت آشنا می شویم. با معرفی سیستم ها تشخیص الگو کاربرد شبکه های عصبی در […]