تجهیزات درون چاهی

دانلود جزوه آشنایی با تجهیزات درون چاهی

دانلود جزوه آشنایی با تجهیزات درون چاهی استرینگ حفاری بخش مهمی از تجهیزات حفاری می باشد که در مرحله حفاری مابین ریگ و مته حفاری قرار می گیرد و یک سری تجهیزات مکانیکی متصل بهم از قبیل لوله های وزنی، پایدارکننده ها، اتصالات و … بوده که حرکت دورانی را از میز دوار (درایور) واقع در […]