تحقیق حضرت مهدی

دانلود تحقیق حضرت مهدی (عج)

دانلود تحقیق حضرت مهدی (عج) حضرت مهدی ( عج) در شب جمعه، روز پانزدهم شعبان سال ۲۵۵ هجری قمری در شهر سامرا متولد شدند در سن ۵ سالگی به مقام امامت نائل آمدند. دارای دو غیبت می باشند. الف – غیبت صغری، که هفتاد سال طول کشید و توسط چهار نائب خاص با نام های ۱) عثمان بن […]