تحقیق سوره لقمان

دانلود تحقیق تفسیر سوره لقمان

دانلود تحقیق تفسیر سوره لقمان به نام خدا، که رحمتى عمومى  و رحمتى خاص مؤمنین دارد. الم (۱) این آیه هاى کتابى است سراسر حکمت ، (کتابى که جایى براى لهو در آن نیست ) (۲) کتابى که هدایت و رحمت براى نیکوکاران است (۳) آن کسانى که نماز گزارند و زکات دهند، و خود […]