تحقیق پلی استایرن

دانلود تحقیق مواد و مصالح ساختمانی – پلی استایرن

دانلود تحقیق مواد و مصالح ساختمانی – پلی استایرن از نظر شیمیایی، پلی استایرن یک هیدروکربن طویل زنجیر است که در آن مراکز متغیر کربنی به گروه‌های فنیل (نامی که به بنزن حلقه‌ای داده می‌شود) متصلند. فرمول شیمیایی پلی استایرن (n(C8H۸ است؛ این ماده حاوی موله‌های عناصر شیمایی کربنی و هیدروژن است. ویژگی‌های ماده توسط جذب کوتاه مدت وان […]