تحلیل موفقیت ها

دانلود کتاب اشتباهات و موفقیت های مدیریت

دانلود کتاب اشتباهات و موفقیت های مدیریت در این کتاب به شرح اشتباهات و موفقیت های شرکت های متنوع پرداخته شده است. تحلیل اشتباهات اشتباهات به دو دسته تقسیم می شوند: اشتباهات ناشی از سهل انگاری و یا غفلت که به تبع تغییر شرایط محیطی ، اقدام لازم به عمل نمی آید و این از […]