ترکیب شیمیایی باران

دانلود پاورپوینت باران اسیدی

دانلود پاورپوینت باران اسیدی باران اسیدی عبارت است از باران یا هر نوع بارندگی مشابه آن که به‌طور غیرمعمول اسیدی باشد. این موضوع به آن معنی است که این نوع از نزولات جوی دارای سطح بالایی از یون‌های PH پایین هستند. باران اسیدی می‌تواند اثرات بسیار مخربی بر روی گیاهان، آبزیان و زیرساخت‌ها باقی بگذارد. باران اسیدی می‌تواند بر اثر گوگرد دی‌اکسید و مجموعه‌ای از […]