تزریق گاز

دانلود مقاله بررسی اثر تزریق گاز بر خواص نفت مخزن شکافدار پارسی و مدلسازی آن

دانلود مقاله بررسی اثر تزریق گاز بر خواص نفت مخزن شکافدار پارسی و مدلسازی آن در این مقاله به بررسی تأثیر تزریق گاز بر روی رفتار سیال مخزن شکاف دار پارسی پرداخته می شود. برای رسیدن به این هدف ابتدا خواص سیال اولیه مخزن مورد بررسی قرار گرفت و به کمک نرم افزار PVTi یک […]

دانلود مقاله آشنایی با میدان نفتی آزادگان و راه کارهای پیشنهادی برای توسعه آن

دانلود مقاله آشنایی با میدان نفتی آزادگان و راه کارهای پیشنهادی برای توسعه آن میدان نفتی آزادگان (Azadegan Oil Field) در هشتاد کیلومتری غرب اهواز و در نزدیکی مرز عراق واقع شده است. اولین چاه اکتشافی میدان آزادگان در سال ۱۹۷۶ حفر شده ولی گزارش رسمی مربوط به کشف این میدان، پس از انجام فعالیت […]