تعارض

دانلود پاورپوینت تعارض و اثر بخشی سازمان

دانلود پاورپوینت تعارض و اثر بخشی سازمان ما مطرح می کنیم که تعارض، بخش ناگزیری از حیات سازمانی است که هم از ویژگی ها ساختاری و هم از شخصیت های ناسازگار نشأت می گیرد. سازمان ها از منابع کمیاب، کارکنانی با منافع و دورنماهای متنوع، و سایر ویژگی هایی که تعارض را به یک واقعیت […]