تعمیر شیر صنعتی

دانلود جزوه آموزشی تعمیرات شیرهای صنعتی

دانلود جزوه آموزشی تعمیرات شیرهای صنعتی شیرها ابزاری هستند که در صنعت با توجه به موقعیت و نحوه عمل آن ها مورد استفاده قرار می گیرند. مهمترین استفاده آن ها قطع یا ایجاد جریان سیال در درون لوله می باشد. یک شیر ایده ال آن است که سیال را با کمترین مقاومت و ایجاد کمترین […]