تفکرو سبک زندگی

دانلود پاورپوینت مهار عصبانیت (تفکر و سبک زندگی – پایه هشتم)

دانلود پاورپوینت مهار عصبانیت (تفکر و سبک زندگی – پایه هشتم) زندگی ما پر از خوبی ها و بدی ها، خوشی ها و ناخوشی ها و قهرها و آشتی هاست. آنچه که باید بدان توجه داشت، این است که خوبی بهتر از بدی، خوشی بهتر از ناخوشی و آشتی بهتر از قهر است. در برابر […]