تفکر و سبک زندگی هفتم متوسطه

دانلود مجموعه نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم متوسطه

دانلود مجموعه نمونه سوالات تفکر و سبک زندگی هفتم متوسطه کتاب تفکّر و سبک زندگی در ادامۀ برنامۀ درسی تفکّر و پژوهش پایۀ هفتم متوسطه، حول دو محور عمدۀ تفکّر و آداب و مهارت های زندگی تنظیم شده است. فعّالیت های آموزشی این کتاب در قالب موضوعات مختلف به گونه ای انتخاب شده است تا […]