تندرستی

دانلود پاورپوینت مفهوم تندرستی

دانلود پاورپوینت مفهوم تندرستی تندرستی و بیماری به طور معمول با هم تعریف می شوند. هرکس تندرست باشد بیمار شناخته نمی شود و هر کس بیمار است تندرستی خود را از دست داده است و از طرفی اینکه شخص خود را بیمار یا تندرست بداند علاوه بر احساس یا وضعیت بدنی به وضعیت اقتصادی، اجتماعی […]