تولید بابونه

دانلود طرح کشت و تولید بابونه

دانلود طرح کشت و تولید بابونه بابونه از قدیمی ترین گیاهان دارویی شناخته شده توسط انسان است. مردم مصر و یونان باستان از خواص دارویی آن مطلع بوده و برای درمان بعضی از بیماری ها از این گیاه استفاده می کردند. دو تن از حکمای یونان باستان به نام پلینیوس و دیوسکورید در تألیفات خود […]