تولید گل محمدی

دانلود طرح کشت و تولید گل محمدی

دانلود طرح کشت و تولید گل محمدی گل محمدی نسبت به شرایط محیطی سازگاری خوبی دارد و از شاخص ترین صفات گل محمدی، بقاء و سازگاری آن نسبت به خشکی است و از این گیاه به عنوان گیاه زینتی و دارویی استفاده می شود. این گیاه هم اکنون در استان های کاشان، فارس و اصفهان […]