تولید گل همیشه بهار

دانلود طرح کشت و تولید گل همیشه بهار

دانلود طرح کشت و تولید گل همیشه بهار گل همیشه بهار؛ سالیانی به عنوان گیاهی زینتی کشت می شد تا اینکه خواص دارویی آن شناخته شد و به عنوان گیاه دارویی مورد استفاده قرار گرفت. اسم این گیاه از نام لاتین Calendus، عنوان اولین روز هر ماه، به دلیل دوره طولانی گل دهی گرفته شده است. […]