تیزهوشان

دانلود مجموعه سوالات آزمون تیزهوشان ششم به هفتم

دانلود مجموعه سوالات آزمون تیزهوشان ششم به هفتم داوطلبان آزمون تیزهوشان (استعدادهای درخشان) هفتم برای کسب نتیجه مطلوب باید به دو فرآیند زیر توجه نمایند: فرآیند یادگیری فرآیند حل سوال در واقع فرآیند یادگیری که به نوعی پیشنیاز فرآیند دوم نیز هست، یک فرآیند ورودی می باشد. فرآیند حل سوال نیز یک فرآیند خروجی است که […]

دانلود مجموعه سوالات آزمون تیزهوشان نهم به دهم

دانلود مجموعه سوالات آزمون تیزهوشان نهم به دهم داوطلبان آزمون تیزهوشان (استعدادهای درخشان) دهم، برای کسب نتیجه مطلوب باید به دو فرآیند زیر توجه نمایند: فرآیند یادگیری فرآیند حل سوال در واقع فرآیند یادگیری که به نوعی پیشنیاز فرآیند دوم نیز هست، یک فرآیند ورودی می باشد. فرآیند حل سوال نیز یک فرآیند خروجی است که […]