جرات

دانلود پاورپوینت قاطعیت و جرات ورزی

دانلود پاورپوینت قاطعیت و جرات ورزی آیا تا به حال در شرایطی قرار گرفته اید که نتوانید مخالفت و اعتراض خود خود را با نظر دیگران ابراز کنید و حق خود را بگیرید؟ در فروشگاهی، فروشنده با اصرار زیاد می خواهد جنس خود را بفروشد چه عکس العملی از خود نشان خواهید داد؟ آیا تا […]