جروه آموزشی پالایشگاهی

دانلود جزوه آموزشی اصول کار شیرهای کنترل

دانلود جزوه آموزشی اصول کار شیرهای کنترل مطابق تعریف مندرج در استاندارد: ISA-S75.05 شیر کنترل وسیله ای است که با اعمال نیرویی غیر از نیروی دست عمل می نماید و میزان جریان سیال را در یک سیستم کنترل فرآیندی تنظیم میکند، شیر کنترل شامل یک شیر است که به یک مکانیزم محرکه (actuator) که توانائی […]