جزوه تاریخ

دانلود خلاصه تاریخ تحلیلی صدر اسلام (PDF)

دانلود خلاصه تاریخ تحلیلی صدر اسلام (PDF) تاریخ در لغت به معنای شناساندن وقت است و از ماده ارخ یا ورخ به معنای تعیین وقت می باشد هرودوت (پدر تاریخ) تاریخ را به معنای مطالعه و بررسی روزگاران گذشته می داند. ابن خلدون تاریخ را دانشی سرچشمه گرفته از حکمت و بیانگر سرگذشت ملت ها، […]