جزوه مهندسی نفت

دانلود جزوه خوردگی در صنعت حفاری چاه های نفت

دانلود جزوه خوردگی در صنعت حفاری چاه های نفت خسارت های ناشی از خوردگی وسایل حفاری چاه های نفت، اخیراً به مقدار زیادی مورد توجه پیمانکاران و کارفرمایان قرار گرفته است. بنابراین آشنایی مهندسان گل با اثر سیال حفاری بر روی ساقه حفاری و وسایل درون چاهی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. یکی از […]

دانلود جزوه آشنایی با تجهیزات درون چاهی

دانلود جزوه آشنایی با تجهیزات درون چاهی استرینگ حفاری بخش مهمی از تجهیزات حفاری می باشد که در مرحله حفاری مابین ریگ و مته حفاری قرار می گیرد و یک سری تجهیزات مکانیکی متصل بهم از قبیل لوله های وزنی، پایدارکننده ها، اتصالات و … بوده که حرکت دورانی را از میز دوار (درایور) واقع در […]

دانلود جزوه آشنایی با عملیات مغزه گیری (Coring)

دانلود جزوه آشنایی با عملیات مغزه گیری (Coring) برای برداشت صحیح از یک مخزن هیدروکربوری داشتن شناخت کافی از خصوصیات فیزیکی سنگ مخزن و شرایط حاکم بر آن از ضروریات می باشد. بهترین راهکار برای اطلاع و بررسی این خصوصیات، گرفتن ستون های از سنگ مخزن (که اصطلاحا مغزه نامیده می شود) و بررسی دقیق […]

دانلود جزوه حفاری انحرافی کنترل شده (Controlled Directional Drilling)

دانلود جزوه حفاری انحرافی کنترل شده (Controlled Directional Drilling) تکنولوژی حفاری در سال های اخیر دستخوش تحولات و دگرگونی های بنیادین بوده است. این تغییرات و تحولات چه به لحاظ ساخت تجهیزات و وسایل و چه به دلیل بهبود روش ها و حصول رکوردهای جدید قابل تامل و بررسی است. از آنجائیکه کشور ما و […]

دانلود جزوه طراحی لوله جداری (Casing Design)

دانلود جزوه طراحی لوله جداری (Casing Design) در طراحی لوله های جداری ابتدا بر اساس تجزیه شیمیائی سیال سازند و یا مخزن از لحاظ میزان خوردگی و درجه حرارت گرید لوله مناسب را انتخاب میکنیم این موضوع برای جداری که از آن تولید خواهد شد بسیار حساس و مهم می باشد. در این جزوه منظور […]

دانلود جزوه فرآیند آزمایش فشار شیرهای فورانگیر و شبکه کاهنده

دانلود جزوه فرآیند آزمایش فشار شیرهای فورانگیر و شبکه کاهنده کارکنان معاونت امور فنی (حفاری) ایمنی را سرلوحه کار خود دانسته و در اجرای این مهم هیچ نقصان، کمبود، رابطه، مسامحه و اغماض را نمی پذیرند. آزمایش فشار شیرهای فورانگیر مهمترین فرآیند اجرای ایمنی در مجموعه مقررات حفاری و تعمیر چاه های نفت و گاز […]

دانلود ترجمه کتاب applied drilling (فصل اول)

دانلود ترجمه کتاب applied drilling (فصل اول) کتاب Applied Drilling Engineering یکی از منابع اصلی و رفرنس دروس مهندسی نفت و گرایش حفاری و استخراج میباشد که در تمام دانشگاه های جهان از جمله ایران تدریس میگردد. با توجه به اینکه تمام منابع و رفرنس های مهندسی نفت بصورت انگلیسی میباشد، ترجمه ای از فصل […]

دانلود جزوه مته های حفاری و انواع آن

دانلود جزوه مته های حفاری و انواع آن شاید بتوان گفت یکی از ابزار مهم و اساسی در حفر چاه مته می باشد، اگر مته بصورت صحیح انتخاب و استفاده شود مسلما در کاهش هزینه چاه موثر خواهد بود و این تجربه در همین اواخر در مناطق نفتخیز بخوبی ثابت شده است زمانیکه ما یک […]

دانلود جزوه آشنایی با تجهیزات و عملیات لوله گذاری چاه

دانلود جزوه آشنایی با تجهیزات و عملیات لوله گذاری چاه هنگامی که یک چاه نفت حفاری می شود، عوامل متعددی در آن مشارکت دارند، مجموعه ای از انواع خدمات و تجهیزات بکار می رود تا مته وارد مخزن نفتی گردد و برداشت از آن جهت شکوفایی اقتصاد یک کشور آغاز شود. شرکت ملی حفاری ایران […]

دانلود جزوه مهندسی مته های حفاری

دانلود جزوه مهندسی مته های حفاری مته وسیله ای است در انتهای رشته حفاری به منظور کندن زمین، بسته می شود. مته، جزء اصلی دستگاه حفاری محسوب میگردد، زیرا تجهیزات اصلی برش و سایش سنگ ها و سازند هاست وبخش فرسایش پذیر بوده و در مقایسه با سایر تجهیزات از عمر کمتری برخورداراست؛ زیرا بعد […]