حافظ

دانلود پروژه مقایسه‌ خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ

دانلود پروژه مقایسه‌ خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ ابونواس حسن بن‌هانی بن عبدالاول بن صباح مکنّی به ابونواس، از شاعران برجسته ی دوره ی عباسی بود. وی در یکی از روستاهای اطراف اهوازدر سال ۱۴۵ هـ.ق بدنیا آمد. در مورد ملیت پدرش‌هانی روایات مختلفی ذکر کرده اند. بعضی‌ها می‌گویند از مردم دمشق و جزو […]