حجاب

دانلود پاورپوینت کشف حجاب

دانلود پاورپوینت کشف حجاب شرکت در مراسم کشف حجاب ۱۷دی اختیاری نبود. تمام دختران باید شرکت می کردند بنابراین عده ای از آنان تا پایان مراسم رو به دیوار ایستاده بودند و اشک می ریختند. زنان با حجاب مورد تعقیب پلیس قرار گرفتند و با خشونت هر چه تمام چادر از سر آنان کشیده شد […]