حضرت موسی

دانلود تحقیق زندگینامه حضرت موسی (ع)

دانلود تحقیق زندگینامه حضرت موسی (ع) شاید سخت ترین لحظات برای یک مادر، لحظه ای باشد که باید به ناچار کودک تازه به دنیا آمده اش را از خود جدا کند و او را به دست تقدیر بسپارد. مادر حضرت موسی (ع) این لحظه تلخ را در حالی تجربه کرد که فرعون برای حفظ سلطنت […]