حمله میکروبی

دانلود پاورپوینت حملات بیولوژیک و میکروبی (بیوتروریسم)

دانلود پاورپوینت حملات بیولوژیک و میکروبی (بیوتروریسم) جنگ های میکروبی یک جنگ نوین تازه به شمار نمی رود زیرا پخش مواد آلوده و وسایلی که موجب گسترش بیماری های میکروبی می شود از زمان های بسیار قدیم مرسوم بوده است آلوده کردن منابع آب ها از حیله های قدیمی جنگ بوده است انداختن اجساد مرده […]