حنا

دانلود طرح کشت و تولید حنا

دانلود طرح کشت و تولید حنا حنا به نام علمی Lawsonia inermis از خانواده Lythraceae است. درختچه حنا شاخه های غالباً خاردار و پوشیده از پوست خاکستری مایل به سفید که ارتفاع آن حداکثر به ۷-۶ متر می رسد و قسمت مورد استفاده حنا برگ آن است، که به حالت کامل یا به صورت گرد […]