خاک ماسه ای

دانلود مقاله افزایش ظرفیت باربری شمع های کوبشی در خاک های ماسه ای با گذشت زمان

دانلود مقاله افزایش ظرفیت باربری شمع های کوبشی در خاک های ماسه ای با گذشت زمان افزایش ظرفیت باربری با گذشت زمان (Set Up) در ۲۰ سال گذشته، مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است اکثر روش های طراحی شمع که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند. این افزایش ظرفیت را در نظر نمی […]