خراسان رضوی

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان خراسان رضوی

دانلود پاورپوینت آشنایی با استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۳ هجری شمسی استان خراسان بزرگ به سه استان خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی تقسیم شد. خراسان رضوی از شمال با کشور ترکمنستان، از شرق با افغانستان و از غرب و شمال غربی با استان‌های خراسان شمالی و سمنان همسایه است. این استان از […]