خرما

دانلود طرح احداث واحد بسته بندی خرما

دانلود طرح احداث واحد بسته بندی خرما درخت خرما درمیان ساکنین مناطق خرما خیز، درخت روزی وبرکت نامیده شده و بخش اعظم انرژی مورد نیاز آنان را تامین می کند. بعلاوه، در میان ساکنین سایر نواحی نیز به عنوان یک ماده غذایی خوشمزه و انرژی زا، علاقمندان بسیاری دارد. با عنایت به ترکیبات اصلی خرما، […]