خرم­دره

دانلود پروژه بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی حوزه جغرافیایی ابهرورد

دانلود پروژه بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی حوزه جغرافیایی ابهرورد حوزه­ جغرافیایی ابهررود در استان زنجان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی­ش وضعیتی دارد که شناخت کم و کیف تطورات فرهنگی آن منطقه در دوره­ اشکانی می­تواند ما را در درک بهتر تحولات فرهنگی شمال­ غرب کشور در دوره­ اشکانی یاری دهد. این پژوهش […]