خطوط لوله دریائی

دانلود مقاله مدلسازی المان محدود انتشار کمانش دینامیکی در خطوط لوله دریائی تحت فشار خارجی

دانلود مقاله مدلسازی المان محدود انتشار کمانش دینامیکی در خطوط لوله دریائی تحت فشار خارجی در این مقاله، پدیده انتشار کمانش دینامیکی با نرم افزار المان محدود مدلسازی شده و سرعت انتشار کمانش به صورت تابعی از فشار آغاز انتشار بیان شده است. مدلی از جنس فولاد ضدزنگ SS-304 با نسبت قطر به ضخامت ۲۷٫۹ […]