خورشید گرفتگی

دانلود پاورپوینت کسوف و خسوف (نجوم)

دانلود پاورپوینت کسوف و خسوف (نجوم) در خسوف (ماه گرفتگی)، زمین بین ماه و خورشید قرار می گیرد.بنابراین خورشید چشمه نور و زمین جسمی است که سایه آن بر روی ماه می افتد. در حقیقت ماه در زمان خسوف دقیقا در محل سایه قرار می گیرد.   » فهرست مطالب: مقدمه خورشید گرفتگی کلی خورشید […]