داده کاوی

دانلود مقاله تاثیر خصوصیات فایل شاخص بر دقت بازیابی اطلاعات

دانلود مقاله تاثیر خصوصیات فایل شاخص بر دقت بازیابی اطلاعات با توجه به افزایش حجم داده ها در عصر اطلاعات وقت و هزینه قابل توجهی جهت دسته بندی و جستجوی داده ها صرف می گردد که نیاز به روش ها و مدل های جدید داده کاوی بیش از پیش مشهود است، خصوصا این نیاز در مورد […]

دانلود پروژه پیش بینی شاخص های موثر جهت ارزیابی نام تجاری در صنعت خودرو سازی با راهکار داده کاوی

دانلود پروژه پیش بینی شاخص های موثر جهت ارزیابی نام تجاری در صنعت خودرو سازی با راهکار داده کاوی گسترش سریع منابع کامپیوتری پتانسیلی را برای وارد کردن هوش تجاری در سیستم های پشتیبانی از تصمیم زنجیره های تأمین به وجود آورده است. با افزایش در دسترس بودن پایگاه داده های گسترده شرکتی، حجم داده […]