داروخانه

دانلود پروژه پیاده سازی سیستم اطلاعاتی در داروخانه (MIS)

دانلود پروژه پیاده سازی سیستم اطلاعاتی در داروخانه (MIS) هدف سیستم، بهینه­ سازی و اصلاح فعالیت­ های داروخانه و ایجاد یک سیستم پردازش تراکنش می­ باشد. به گونه ­ای که این سیستم، عملیات مهم روزانه ­ی سازمان را اجرا و ثبت کند. عملیاتی همچون ثبت و نگهداری اطلاعات مالی یا موجودی محصولات، که قبلا به […]