سوالات آیین نامه

دانلود سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی (مقدماتی)

دانلود سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی (مقدماتی) هدف اصلی از آزمون های اصلی و مقدماتی آیین نامه راهنمایی و رانندگی آشنایی رانندگان با مقررات رانندگی و آموزش انتخاب بهترین و درست ترین روش برای رانندگی در جاده ها و خیابان ها در هر شرایطی است. اگر شما هم یکی از داوطلبان کسب گواهینامه هستید، […]

دانلود سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی (اصلی)

دانلود سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی (اصلی) هدف اصلی از آزمون های اصلی و مقدماتی آیین نامه راهنمایی و رانندگی آشنایی رانندگان با مقررات رانندگی و آموزش انتخاب بهترین و درست ترین روش برای رانندگی در جاده ها و خیابان ها در هر شرایطی است. اگر شما هم یکی از داوطلبان کسب گواهینامه هستید، […]