سیره معصومین

دانلود پاورپوینت کتاب استنباط حکم اخلاقی از سیره و عمل معصوم

دانلود پاورپوینت کتاب استنباط حکم اخلاقی از سیره و عمل معصوم نوشته‌ای که پیش رو دارید درصدد است بخشی از چالش‌ها و تعارض‌های سیره را شناسایی کند و راه‌ حل‌هایی برای آن پیش‌نهد تا از این رهگذر امکان استنباط حکم اخلاقی از رفتار و سیره معصوم فراهم آید. مؤلف در فصل آخر این اثر تلاش […]