سیمانکاری

دانلود مقاله بررسی دلائل بروز مشکل نشت از جداری ها-آستری های نصب شده در لایه های کلیدی سازند پرفشار گچساران در میادین کوپال و مارون

دانلود مقاله بررسی دلائل بروز مشکل نشت از جداری ها-آستری های نصب شده در لایه های کلیدی سازند پرفشار گچساران در میادین کوپال و مارون در حفاری چاه های نفت عبور از سازندها و لایه های فشاری مختلف و رسیدن به مخازن نفت اجتناب ناپذیر است. از آنجا که معمولاً سازندهای فوقانی مخازن هیدروکربنی دارای […]