شبه واقع گرایی

دانلود ترجمه مقاله شبه واقع گرایی

دانلود ترجمه مقاله شبه واقع گرایی واقع گرایی شیءگرا بر این باور است که بیشتر موجودیت هایی که در نظریه های علمی به آنها اشاره می شود ساکنان واقعی یک واقعیت بیرونی و مستقل از ذهن هستند. این همین جنبه از نظریه می باشد –وجود موجودیت های نظری خاص- که ما ممکن است بطور معقول […]